Mäger (Meles meles) tagasi

 

Ahm (Gulo gulo) tagasi

 

Saarmas (Lutra lutra) tagasi

 

Metsnugis (Martes martes) tagasi

 

Kivinugis (Martes foina) tagasi

 

Kärp (Mustela erminea) tagasi

 

Nirk (Mustela nivalis) tagasi

 

Tuhkur (Mustela putorius) tagasi

 

Mink e. ameerika naarits (Mustela vison) tagasi

 

Euroopa naarits (Mustela lutreola) tagasi